2/6

Powered by Tumblr | Crystalline designed by Sonny T.

Tkliwi nihiliści opanowujący pozycję dystansu

Tender nihilists attaining detachement

http://www.facebook.com/tkliwinihilisci

Uświadom sobie prawdę oczywistą,
że jesteś tkliwym nihilistą.

ćwicz dystans, bądź tkliwy
to co wydarza się dookoła
zazwyczaj jest na niby
świat przedstawiony udaje,
że jest na serio prawdziwy

Członkinie oraz członkowie grupy ćwiczą również niecelebrowanie rozczarowań.
SOCIAL NETWORKS EXTRAS